Disclaimer

Deze website is eigendom van, en wordt beheerd door, Vital Voice.
Deze disclaimer, samen met het privacybeleid, regelt uw toegang tot en gebruik van www.vitalvoice.nl, inclusief alle inhoud, functionaliteiten en diensten aangeboden op of via www.vitalvoice.nl, het zij als gast of geregistreerd gebruiker.

Lees de disclaimer aandachtig door voordat u de website gaat gebruiken. Door gebruik te maken van de website of door te klikken om de gebruikersvoorwaarden te accepteren of ermee akkoord te gaan wanneer je deze optie te zien krijgt, accepteer en stem je ermee in om gebonden te zijn en zich te houden aan de voorwaarden.
Als u niet akkoord gaat met het privacybeleid, mag u de website niet bekijken en/of gebruiken.

Alleen voor onderwijs en informatieve doeleinden

De informatie op deze website en de bronnen die via deze website kunnen worden gedownload zijn alleen voor educatieve en informatieve doeleinden.

Geen medisch of gezondheidsadvies

De informatie op deze website en de bronnen die via deze website kunnen worden gedownload, zijn niet bedoeld als, en zal niet worden begrepen of geïnterpreteerd als, medisch of gezondheidsadvies. Hoewel de professionals van Vital Voice gezondheidskwesties behandelt en de informatie die gedeeld wordt betrekking heeft op medische en/of gezondheidsproblemen, is de informatie op de website geen vervanging voor medisch of gezondheidsadvies van een professional die op de hoogte is van de feiten en omstandigheden van uw individuele situatie.

We hebben ons best gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website en de bronnen die beschikbaar zijn om te downloaden nauwkeurig en accuraat zijn. En dat het waardevolle informatie biedt. Desalniettemin mag niets op deze website opgevat worden als een aanbeveling om niet met een medische professional contact op te nemen om uw persoonlijke situatie te bespreken. Vital Voice raad je uitdrukkelijk aan om advies in te winnen bij een medische professional.

Aansprakelijkheid

Vital Voice, of een van de samenwerkende professionals, zal niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten of weglatingen op deze website of voor eventuele schade, als gevolg van het niet inwinnen van deskundig medisch of gezondheidsadvies van een professional die bekend is met jouw situatie.

Geen professioneel advies

De informatie op deze website en de bronnen die via deze website kunnen worden gedownload zijn niet bedoeld, en mag niet worden begrepen of geïnterpreteerd als professioneel advies. Hoewel de samenwerkende professionals en/of eigenaren van Vital Voice professionals zijn en de informatie op deze website betrekking heeft op kwesties binnen het vakgebied van het bedrijf, is de informatie op deze website geen vervanging voor advies van een professional die op de hoogte van de feiten en omstandigheden van uw individuele situatie is.

Persoonlijke verantwoordelijkheid van de gebruiker

Door deze website te gebruiken, aanvaardt u persoonlijke verantwoordelijkheid voor de resultaten van uw acties. Je stemt ermee in dat je volledige verantwoordelijkheid neemt voor eventuele schade door het gebruik, of geen gebruik, van de informatie die beschikbaar is op deze website of de bronnen die beschikbaar zijn om te downloaden. Je stemt ermee in om je oordeel en gepaste zorgvuldigheid te gebruiken voordat je actie onderneemt om informatie van deze website te implementeren of uit te voeren.

Geen garantie

Je stemt ermee in dat Vital Voice geen garanties heeft gegevens over de resultaten van het nemen van actie, al dan niet aanbevolen op deze website. Het bedrijf biedt educatieve en informatiebronnen die bedoeld zijn om gebruikers van deze website te helpen slagen in zakelijk/leven/mentaal/vocale welzijn en anderszins.

Je (h)erkent dat je ultieme succes of falen het resultaat zal zijn van je eigen inspanningen, uw specifieke situatie en ontelbare andere omstandigheden buiten de controle en/of kennis van Vital Voice. Je (h)erkent ook dat eerdere resultaten geen vergelijkbaar resultaat garanderen.

Dus de resultaten verkregen door anderen, klanten/bedrijven/anderszins en het toepassen van de principes die op deze website uiteen zijn gezet, geven geen garantie dat jij of enige andere persoon in staat zal zijn om vergelijkbare resultaten te verkrijgen.

Auteursrecht

De door Vital Voice verstrekte informatie is ontleend uit bronnen die betrouwbaar worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid van deze informatie kan echter niet worden ingestaan.

Op alle teksten, logo’s, afbeeldingen en ander materiaal dat gepubliceerd wordt op deze website ligt het copyright bij Vital Voice, tenzij anders aangegeven. Alle rechten voorbehouden.

Het overnemen van code of gedeeltes ervan, afbeeldingen, teksten en scripts van www.vitalvoice.nl is uitsluitend toegestaan met toestemming van de rechthebbende en vermelding van naam en link. Aanvragen kunnen worden gedaan via info@vitalvoice.nl.

Het is toegestaan om korte tekstfragmenten en/of quotes te citeren op social media onder vermelding van de bron: ‘Vital Voice’, of de bron zoals aangegeven bij het betreffende tekstfragment, de afbeelding of quote(s).