De zes aspecten van het Vital Voice model

Na veel onderzoek en ervaring te hebben opgedaan, heeft Annemiek een eigen model samengesteld.

Omdat de stem, en de gehele persoon die ermee samenhangt, zo complex in elkaar zit, heeft ze alles samen gebracht tot zes hoofdaspecten die onlosmakend met elkaar verbonden zijn.

Betekenis

Management